Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY KRZĘCIN z dnia 11 października 2017r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 54/2017

WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 11 października 2017r.

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust.2 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin(Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2015 r., poz. 2345), zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam o przeprowadzeniu w terminie od 18 października 2017r. do 2 listopada2017r. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały Rady Gminy w uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok, a której projekt stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uwagi i opinie o projekcie uchwały, o której mowa w § 1 należy składać na formularzu konsultacyjnym, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Konsultacje będą odbywały się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

  1. w formie elektronicznej na pośrednictwem poczty e-mail na adres: krzecinpromocja@gmail.com,
  2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7  73-231 Krzęcin
  3. bezpośrednio – poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie,
    ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam asystentowi wójta ds. promocji, współpracy zagranicznej i krajowej, kultury, sportu, zdrowia oraz koordynowania współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji wraz z jego załącznikami w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Krzęcin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie.

                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Krzęcin

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Program Wspo?łpracy z Organizacjami Pozarza?dowymi.doc (DOC, 83.00Kb) 2017-10-11 19:51:42 177 razy
2 konsultacje_formularz_2018.doc (DOC, 50.00Kb) 2017-10-11 19:51:42 148 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kusal 11-10-2017 19:51:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 11-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 20-10-2017 10:06:17