Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
TERMINY SPOTKAŃ STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY Dominik Szymczykowski 2020-12-03 11:32:51 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 18/ 2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli Dominik Szymczykowski 2020-12-03 09:32:11 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji Dariusz Kusal 2020-11-26 15:15:26 edycja dokumentu
Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzęcinie Dominik Szymczykowski 2020-11-25 15:05:17 dodanie dokumentu
GŁÓWNY KSIĘGOWY - Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie Dominik Szymczykowski 2020-11-25 14:18:57 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa ciągnika dla Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie Dominik Szymczykowski 2020-11-24 10:16:50 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji Dariusz Kusal 2020-11-23 10:36:08 edycja dokumentu
Protokół z konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi rok 2021 Dariusz Kusal 2020-11-20 08:12:49 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa ciągnika dla Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie Dominik Szymczykowski 2020-11-18 07:39:47 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji Dariusz Kusal 2020-11-17 14:59:57 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji Dariusz Kusal 2020-11-17 14:59:37 edycja dokumentu
Na lata 2021-2034 (projekt) Dominik Szymczykowski 2020-11-17 08:33:39 edycja dokumentu
Na lata 2021-2034 (projekt) Dominik Szymczykowski 2020-11-17 08:33:23 dodanie dokumentu
NA 2021 ROK (projekt) Dominik Szymczykowski 2020-11-17 08:29:40 edycja dokumentu
NA 2021 ROK (projekt) Dominik Szymczykowski 2020-11-17 08:29:24 edycja dokumentu
NA 2021 ROK (projekt) Dominik Szymczykowski 2020-11-17 08:29:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 69/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok Dominik Szymczykowski 2020-11-17 08:21:48 edycja dokumentu
Nieodpłatna Pomoc Prawna Dominik Szymczykowski 2020-11-17 07:38:26 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 70/2020 w sprawie ustalenia terminu przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin w roku szkolnym 2020/2021. Dominik Szymczykowski 2020-11-16 11:00:01 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 69/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok Dominik Szymczykowski 2020-11-16 10:58:08 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa ciągnika dla Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie Dominik Szymczykowski 2020-11-16 09:55:14 edycja dokumentu
Zarządzenie wewnętrzne nr 16/2020 w sprawie powołania komisji stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin oraz ustalenia regulaminu jej pracy Dominik Szymczykowski 2020-11-12 10:31:28 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji Dariusz Kusal 2020-11-10 10:27:37 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji Dariusz Kusal 2020-11-06 12:52:37 dodanie dokumentu
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Krzęcin Dominik Szymczykowski 2020-11-06 08:52:59 edycja dokumentu
GPKOŚ.6220.4.10.2020.AK Obwieszczenie dla stron postępowania o wydaniu decyzji nr 4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni fotowoltaiczynych o mocy do 1MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 127/5 obręb Nowy Klukom Gmina Krzęcin Dominik Szymczykowski 2020-11-04 11:11:37 dodanie dokumentu
Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Urzędzie Gminy w Krzęcinie Dominik Szymczykowski 2020-11-04 09:19:51 dodanie dokumentu
Nieodpłatna Pomoc Prawna Dominik Szymczykowski 2020-11-03 15:19:12 edycja dokumentu
Nieodpłatna Pomoc Prawna Dominik Szymczykowski 2020-11-03 15:17:54 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 17/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Krzęcin Dominik Szymczykowski 2020-11-02 15:40:50 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.7.17.2020.AK Obwieszczenie dla wszystkich stron postępowania w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania 170.2 Objezierze Dominik Szymczykowski 2020-10-29 15:19:43 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.7.16.2020.AK Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisk Dominik Szymczykowski 2020-10-29 15:18:51 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.7.14.2020.AK Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania działka 170.2 Objezierze Dominik Szymczykowski 2020-10-29 15:18:31 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6730.9.10.2020.AK Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 403.4 Krzecin Dominik Szymczykowski 2020-10-29 15:05:16 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.9.9.2020.AK Obwieszczenie o wydaniu dś. uwarunkowaniach Budowa urządzeń fotowoltaicznych 403.4 Krzęcin Dominik Szymczykowski 2020-10-29 15:04:46 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 68/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2020 roku. Dominik Szymczykowski 2020-10-29 14:55:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 67/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2020 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2020 roku Dominik Szymczykowski 2020-10-29 14:54:28 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 66/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok Dominik Szymczykowski 2020-10-29 14:50:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 65/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Dominik Szymczykowski 2020-10-29 14:45:16 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 64/2020 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat powstałych w rolnictwie w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Krzęcin. Dominik Szymczykowski 2020-10-29 14:43:22 dodanie dokumentu