Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 ZARZĄDZENIE NR 17/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia 123/2010 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 marca 2010 roku, w sprawie powołania i określenia rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego.
2 Rzeczoznawca do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz, sprzętu
3 Zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego ZP.01.04.2021
4 ZARZĄDZENIE NR 16/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok
5 NA 2021 ROK
6 UCHWAŁA NR XVII/149/2021 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Krzęcin na lata 2021-2026"
7 UCHWAŁA NR XVII/148/2021 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2021"
8 UCHWAŁA NR XVII/147/2021 w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw dzierżawcy wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości
9 UCHWAŁA NR XVII/146/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/132/2020 Rady Gminy Krzęcin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
10 UCHWAŁA NR XVII/145/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2021-2034