Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin

ZARZĄDZENIE NR 15/2019
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 26 lutego 2019r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawiam o przeprowadzeniu w terminie od 06 marca 2019r. do 19 marca 2019r. konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin w zakresie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Uwagi i opinie o projekcie uchwały, o której mowa w § 1 należy składać na formularzu konsultacyjnym, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Konsultacje będą odbywały się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:
a.    w formie elektronicznej na pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzad@krzecin.pl;
b.    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7  73-231 Krzęcin;
c.    bezpośrednio – poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin.
d.    Formularze konsultacji należy złożyć do dnia 19.03.2019r. do godz. 15.30, decyduje data wpływu do Urzędu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji wraz z jego załącznikami w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Krzęcin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 1 Uchwała Projekt- do konsultacji.doc (DOC, 67KB) 2019-02-26 12:46:42 22 razy
2 załącznik nr 2 konsultacje_formularz.doc (DOC, 54KB) 2019-02-26 12:46:42 12 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 26-02-2019 12:46:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogdan Wojciech Brzustowicz 26-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 26-02-2019 14:45:13