Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
STAŁE KOMISJE RADY GMINY Dominik Szymczykowski 2021-04-14 10:14:14 edycja dokumentu
TRANSMISJA NA ŻYWO + ARCHIWUM Dominik Szymczykowski 2021-04-14 10:13:50 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia 123/2010 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 marca 2010 roku, w sprawie powołania i określenia rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego. Dominik Szymczykowski 2021-04-14 09:23:39 dodanie dokumentu
Rzeczoznawca do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz, sprzętu Dominik Szymczykowski 2021-04-12 09:24:12 dodanie dokumentu
Zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego ZP.01.04.2021 Dariusz Kusal 2021-04-09 13:14:15 edycja dokumentu
Głosowania Dominik Szymczykowski 2021-04-09 12:57:14 edycja dokumentu
Zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego ZP.01.04.2021 Dominik Szymczykowski 2021-04-08 14:22:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok Dominik Szymczykowski 2021-04-07 14:31:58 dodanie dokumentu
NA 2021 ROK Dariusz Kusal 2021-04-07 12:59:21 edycja dokumentu
NA 2021 ROK Dariusz Kusal 2021-04-07 12:24:54 dodanie dokumentu
WNIOSKI I PETYCJE Dominik Szymczykowski 2021-04-07 09:06:27 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/149/2021 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Krzęcin na lata 2021-2026" Dominik Szymczykowski 2021-04-07 08:55:37 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/149/2021 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Krzęcin na lata 2021-2026" Dominik Szymczykowski 2021-04-07 08:55:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/148/2021 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2021" Dominik Szymczykowski 2021-04-07 08:52:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/147/2021 w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw dzierżawcy wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości Dominik Szymczykowski 2021-04-07 08:50:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/146/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/132/2020 Rady Gminy Krzęcin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 Dominik Szymczykowski 2021-04-07 08:49:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/145/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2021-2034 Dominik Szymczykowski 2021-04-07 08:47:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/144/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok Dominik Szymczykowski 2021-04-07 08:41:34 dodanie dokumentu
WNIOSKI I PETYCJE Dariusz Kusal 2021-04-06 08:11:50 edycja dokumentu
Raporty dostępności (2021 r.) Dominik Szymczykowski 2021-04-01 14:24:34 edycja dokumentu
Raporty dostępności (2021 r.) Dominik Szymczykowski 2021-04-01 14:17:41 edycja dokumentu
Raporty dostępności (2021 r.) Dominik Szymczykowski 2021-04-01 14:16:15 dodanie dokumentu
Raporty dostępności (2021 r.) Dominik Szymczykowski 2021-04-01 14:15:56 usunięcie dokumentu
Raporty dostępności (2021 r.) Dominik Szymczykowski 2021-04-01 14:12:21 edycja dokumentu
Raporty dostępności (2021 r.) Dominik Szymczykowski 2021-04-01 13:56:12 edycja dokumentu
GPKOŚ.6220.4.2021.AK Informacja dla stron o wszczęci postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci zespołu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz dróg i placów serwisowych elektrowni słonecznej nr 7 na działce nr 403.4 obręb Krzęcin Gmina Krzęcin". Dariusz Kusal 2021-04-01 13:46:37 dodanie dokumentu
GPKOŚ.6220.4.2.2021.AK Obwieszczenie wszczęcie postępowanie oraz wysłanie wniosku do organów współdziałających i opinie dot.Budowy urządzeń infrastruktury technicznej w postaci zespołu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz dróg i placów serwisowych elektrowni słonecznej nr 7 na działce 403.4 obręb Krzęcin, Gmina Krzęcin Dariusz Kusal 2021-04-01 13:38:57 dodanie dokumentu
Raporty dostępności (2021 r.) Dominik Szymczykowski 2021-04-01 13:34:30 dodanie dokumentu
Protokół NR 16/VIII/2021 Dominik Szymczykowski 2021-03-30 15:00:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X/103/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2020 - 2034 Dominik Szymczykowski 2021-03-30 14:59:02 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR X/102/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2020 Dominik Szymczykowski 2021-03-30 14:58:39 edycja dokumentu
Interpelacje i zapytania Dominik Szymczykowski 2021-03-30 14:52:45 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR X/102/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2020 Dominik Szymczykowski 2021-03-30 14:51:21 edycja dokumentu
WNIOSKI I PETYCJE Dariusz Kusal 2021-03-30 12:21:30 edycja dokumentu
Petycja - Dbajmy o jakość obsługi w Urzędach_29.03.2021 Dariusz Kusal 2021-03-30 12:21:03 usunięcie dokumentu
Petycja - Dbajmy o jakość obsługi w Urzędach_29.03.2021 Dariusz Kusal 2021-03-30 12:20:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/142/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Dominik Szymczykowski 2021-03-29 12:09:34 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XVI/142/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Dominik Szymczykowski 2021-03-29 12:08:08 edycja dokumentu
TERMINY SPOTKAŃ STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY Dominik Szymczykowski 2021-03-25 14:15:41 edycja dokumentu
TERMINY SPOTKAŃ STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY Dominik Szymczykowski 2021-03-24 14:31:30 edycja dokumentu