Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XXVII/198/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

UCHWAŁA NR XXVII/198/2017
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm), w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 487 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2017 r., poz. 783 ze zm.), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:
§1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 w Gminie Krzęcin, zwany w dalszej części uchwały „Programem”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2.
1. Na realizację zadań, o których mowa w Programie, Gmina Krzęcin przeznacza dochody z opłat wynikających z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Program określa zasady wynagradzania przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik Nr 1 198.doc (DOC, 54.00Kb) 2017-12-27 14:18:55 232 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 27-12-2017 14:18:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski 21-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 27-12-2017 14:18:55