Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA Nr XXVII/202/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018-2028.

UCHWAŁA Nr XXVII/202/2017
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzęcin na lata 2018 - 2028  stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
o której   mowa w § 1 stanowiące  załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwala się  planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Krzęcin w latach 2018 - 2028 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Krzęcin do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa  w § 4 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/165/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2017-2028 wraz z późniejszymi zmianami.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZAŁ.1 WPF STAN 01 01 2018.pdf (PDF, 3.30Mb) 2017-12-27 14:10:40 194 razy
2 Zał. nr 2 - WPF na lata 2018-2028.docx (DOCX, 31.53Kb) 2017-12-27 14:10:40 223 razy
3 ZAŁ. 3 STAN 01 01 2018.pdf (PDF, 155.01Kb) 2017-12-27 14:10:40 205 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 27-12-2017 14:10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 27-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 27-12-2017 14:10:40