Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XXIV/184/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

UCHWAŁA NR XXIV/184/2017
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt  3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, ze zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§1. Zaciąga się kredyt długoterminowy do wysokości 512.880,00 złotych (słownie: pięćset dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych) przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§2. Kredyt będzie spłacony z dochodów gminy w latach 2021-2025.

§3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją   wekslową.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi, którego upoważnia się do dokonywania wszelkich czynności związanych z podpisaniem umowy oraz dokonaniem innych czynności związanych z zaciągnięciem kredytu.
        
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 19-09-2017 08:35:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski 19-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 14-11-2017 10:08:38