Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XXIV/179/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji powiatowo-gminnego projektu pod nazwą "Przebudowa ulic Pocztowej i Szkolnej w Krzęcinie stanowiącej drogę powiatową nr 2212Z"

UCHWAŁA NR XXIV/179/2017
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 14 września 2017 roku

w sprawie przystąpienia do realizacji powiatowo-gminnego projektu pod nazwą „Przebudowa ulic Pocztowej i Szkolnej w Krzęcinie stanowiącej drogę powiatową nr 2212Z”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016  r. poz. 446) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Krzęcin wspólnie  z Powiatem Choszczeńskim do realizacji  projektu pod nazwą „Przebudowa ulic Pocztowej i Szkolnej w Krzęcinie stanowiącej drogę powiatową nr2212Z”, w ramach programu wieloletniego  pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i jego dofinansowanie w wysokości 20% wkładu własnego wniesionego do Projektu przez Powiat Choszczeński.

§ 2. Środki na sfinansowanie Projektu, o którym mowa w § 1 zabezpieczone zostaną w budżecie gminy na 2018 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzęcin oraz opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krzęcin (bip.krzecin.pl).
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 19-09-2017 08:00:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski 19-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 14-11-2017 10:09:35