Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

V SESJA RADY GMINY - 29 KWIETNIA 2015 R.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr V/40/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2015-2023. 2015-04-30 09:32:10
dokument UCHWAŁA NR V/39/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok 2015-04-30 09:04:34
dokument UCHWAŁA NR V/38/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krzęcin 2015-04-30 09:13:30
dokument UCHWAŁA NR V/37/2015 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzęcin 2015-04-30 09:19:25
dokument UCHWAŁA NR V/36/2015 w sprawie określenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2015? 2015-04-30 09:27:39
dokument UCHWAŁA NR V/35/2015 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin 2015-04-30 09:09:15
dokument UCHWAŁA NR V/34/2015 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2015-04-30 09:36:05
dokument UCHWAŁA NR V/33/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Krzęcin w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie ?Lider Pojezierza? w okresie programowania 2014?2020 2015-04-30 09:29:21
dokument UCHWAŁA NR V/32/2015 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin. 2015-04-30 09:05:31