Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

XXI SESJA RADY GMINY - 16 MARCA 2017 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXI/165/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2017-2028. 2017-03-17 09:01:56
dokument Uchwała Nr XXI/164/2017 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Krzęcin na rok 2017. 2017-03-17 09:00:40
dokument UCHWAŁA NR XXI/163/2017 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Krzęcin i określenie zasad zwrotu poniesionych kosztów 2017-03-17 09:00:00
dokument Uchwała Nr XXI/162/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkoły podstawowej i szkoły filialnej dla których Gmina Krzęcin jest organem prowadzącym 2017-03-17 08:58:25
dokument Uchwała Nr XXI/161/2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Krzęcin jest organem prowadzącym 2017-03-17 08:57:46
dokument Uchwała Nr XXI/160/2017 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioklasową szkołę podstawową oraz dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-17 08:57:06
dokument UCHWAŁA nr  XXI /159/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2017 2017-03-17 08:55:29
dokument UCHWAŁA NR XXI/158/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie 2017-03-17 08:50:56
dokument UCHWAŁA NR XXI/157/2017 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 2017-03-17 08:48:05