Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2017

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Wewnętrzne Nr 22/2017 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 2018-02-02 09:35:55
dokument Zarządzenie Wewnętrzne Nr 21/2017 w sprawie zobowiązania pracowników do obsługi projektu Nr umowy: RPZP.08.02.00-32-K002/17-00 pod nazwą "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" realizowanego przez Gminę Krzęcin 2018-02-02 09:34:05
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 20/2017 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do obsługi projektu Nr umowy: RPZP.08.02.00-32-K002/17-00 pod nazwą "Nowoczesna Szkoła - komptentny Uczeń" realizowanego przez Gminę Krzęcin 2018-02-02 09:30:44
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 19/2017 WÓJTA GMINY KRZĘCIN dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Krzęcinie oraz do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Krzęcin i Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzęcinie 2017-10-12 13:22:21
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 18/2017 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Krzęcin do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania dokumentów. 2017-10-06 12:10:22
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 16/2017 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie. 2017-07-25 09:42:33
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 15 /2017 w sprawie udzielenia dyrektor Gminnego Centrum w Krzęcinie pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy 2017-06-22 10:59:53
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 14 /2017 w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr 1.2014 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania w administrowanie zespołów rekreacyjnych oraz boisk wielofunkcyjnych 2017-06-22 10:57:02
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia wewnętrznego nr 55.2009 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie przekazania placu zabaw w Żeńsku Gminnemu Centrum Kultury w Krzęcinie 2017-06-22 10:53:33
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 12/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr 33.2008 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie przekazania placów zabaw w administrowanie przez gminną instytucję kultury 2017-06-22 10:49:37
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 11 /2017 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2017/2018 2017-06-22 11:03:59
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 10/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 49b/2009 Wójta Gminy Krzęcin w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Krzęcin 2017-05-12 08:59:16
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 9/2017 w sprawie przydziału zadań zaplanowanych w Budżecie Gminy Krzęcin na rok 2017 2017-04-27 11:14:09
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 8 /2017 w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy 2017-06-22 11:10:21
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 7/2017 w sprawie udzielenia kierownikowi Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy 2017-04-13 14:58:03
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 6/2017 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzęcinie pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy 2017-04-13 14:53:50
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury - GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE ZA ROK 2016 2017-03-28 07:48:52
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2017 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Krzęcin do załatwienia spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania dokumentów  2017-04-07 14:21:08
dokument Zarządzenie wewnętrzne Nr 3/2017 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie 2017-03-16 08:20:54
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2017 zmieniające Zarządzenie wewnętrzne nr 13/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin oraz ustalenia regulaminu jej pracy. 2017-03-17 10:40:14
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1/2017 w sprawie upoważnienia Pani Karoliny Stefańczyk ? referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie (na czas nieobecności ? choroby pracownika p. Ilony Jarmaszewicz) do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odbierania od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego oraz powiadamiania go o przekazaniu informacji gospodarczej o ciążących na nim zobowiązaniach do biur informacji gospodarczej, świadczenia wychowawczego, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem? jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia i postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2017-02-17 08:40:01