Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XX/153/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Krzęcin zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkałych na terenie Gminy Pełczyce

UCHWAŁA NR XX/153/2017

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 26 stycznia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Krzęcin zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zamieszkałych na terenie Gminy Pełczyce

Na podstawie art. 10 ust 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zmianami) i § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1752) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krzęcin a Gminą Pełczyce w sprawie powierzenia Gminie Krzęcin przez Gminę Pełczyce realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Pełczyce opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie.

§2.1. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o których mowa w § 1, określa porozumienie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Krzęcin do zawarcia porozumienia o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.

3. Porozumienie, o którym mowa w ust.1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZAŁĄCZNIK.docx (DOCX, 20.33Kb) 2017-01-30 13:59:39 244 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 30-01-2017 13:59:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 30-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 30-01-2017 14:15:50