Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Uchwała Nr XX/156/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2017-2028.

Uchwała Nr XX/156/2017

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 26 stycznia 2017 r.

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2017-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i poz. 1583) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz.1984) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzęcin na lata 2017 - 2028  stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której   mowa w § 1 stanowiące  załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.   Uchwala się  planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Krzęcin w latach 2017 - 2028 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4.   Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

  1. związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Krzęcin do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa  w § 4 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§6. Traci moc uchwała Nr XI/96/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2016-2026 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zał. nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017 (1) (1).pdf (PDF, 99.26Kb) 2017-01-30 13:52:32 245 razy
2 Zał. nr 2 do WPF na lata 2017-2028.docx (DOCX, 19.84Kb) 2017-01-30 13:52:32 228 razy
3 Zał. nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (PDF, 101.03Kb) 2017-01-30 13:52:32 242 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 30-01-2017 13:52:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 30-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 30-01-2017 13:52:32