Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2017

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2017 zatwierdzające Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury obowiązujący na 2018 r. 2018-02-02 09:59:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/165/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2017-2028 2018-01-08 07:46:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2017 rok. 2018-01-08 07:42:40
dokument Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2017 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 2017-12-27 13:51:00
dokument Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 2017-12-22 10:10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-12-15 11:06:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 61/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-12-15 11:04:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 60/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań po II przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym 2017-12-05 12:58:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2017 rok. 2017-12-05 12:07:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2017 rok. 2017-11-20 07:36:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 57/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego 2017-11-14 10:50:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2017 roku 2017-10-27 10:30:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2017 rok. 2017-11-20 07:38:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY KRZĘCIN z dnia 11 października 2017r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok. 2017-10-11 19:51:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2017 WÓJTA GMINY KRZĘCIN z dnia 10 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzęcin: Podinspektor ds. promocji, współpracy zagranicznej i krajowej, kultury, sportu, zdrowia oraz koordynowania współpracy z organizacjami pozarządowymi 2017-10-10 14:26:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2017 WÓJTA GMINY KRZĘCIN z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krzęcin 2017-10-10 13:28:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2017  z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 rok 2017-10-09 14:14:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2017 w sprawie zmiany  Uchwały Nr XXI/165/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 16 marca 2017 r.   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2017-2028 2017-10-09 14:16:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 rok 2017-09-29 14:56:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2017 rok. 2017-10-09 14:17:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2017 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok. 2017-09-25 14:43:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Urzędu Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7. 2017-09-15 14:57:03
dokument Zarządzenie Nr 45/2017 zmieniające Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Krzęcin 2017-09-15 14:54:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2017 w sprawie upoważnienia do wydawania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora w związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. "Region dla rodziny". 2017-09-12 07:52:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących proponowanego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzęcin na lata 2017-2023 2017-09-08 07:57:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2017 rok. 2017-09-08 07:54:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2017 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe Gminie jednostki organizacyjne 2017-09-04 08:24:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących proponowanego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzęcin na lata 2017-2023 2017-08-31 12:29:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2017 w sprawie: ogłoszenia konkursu  "ZIELEŃ I KWIATY NA MOJEJ POSESJI" oraz powołania komisji konkursowej 2017-08-02 09:38:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2017 rok. 2017-09-04 08:22:13
dokument Zarządzenie nr 37/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Ewaluacja i Monitoringu oraz ustalenia zasad monitoringu i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014-2024 2017-07-25 08:55:07
dokument Zarządzenie nr 36/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Krzęcin 2017-07-25 08:37:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 35/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  mienia komunalnego 2017-07-04 14:05:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 34 A/2017 w sprawie zmiany  Uchwały Nr XXI/165/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2017-2028 2017-07-25 08:01:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2017 rok. 2017-07-25 07:59:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2017 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia oceny konkurencji sportowych 2017-06-29 09:01:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2017 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia oceny konkurencji sportowych 2017-06-21 08:22:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 31/2017 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie 2017-06-21 07:52:53
dokument ZARZĄDZENIE 30/2017 w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzęcin 2017-06-22 10:36:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2017 w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania 2017-06-12 15:21:58
dokument ZARZĄDZENIE 28/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Krzęcin nr 73 z dnia 30 grudnia 2016r. zatwierdzającego Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury obowiązujący na 2017 r. 2017-06-22 10:39:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2017 rok. 2017-05-29 08:39:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2017 w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztów wychowania przedszkolnego, uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Krzęcin uczęszczającymi do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Krzęcin 2017-05-30 11:46:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2017 w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 22/2017 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2017 rok. 2017-05-29 08:38:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2017 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzęcin- podinspektor  ds. kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i windykacji podatków 2017-05-12 09:02:22
dokument Zarządzenie Nr 23/2017 zmieniające Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Krzęcin 2017-04-28 08:08:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2017 rok. 2017-04-28 08:07:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzęcin 2017-04-14 10:12:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2017 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2017-04-14 10:10:53
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2017 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań zaplanowanych w budżecie Gminy Krzęcin na rok 2017 dotyczących funduszu sołeckiego 2017-04-13 10:11:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 18/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego 2017-04-05 13:17:43
dokument Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 2017-04-03 10:27:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 16A/2017 w sprawie zmiany  Uchwały Nr XXI/165/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2017-2028 2017-04-07 14:08:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2017 rok. 2017-04-07 14:07:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Programu Rewitalizacji Gminy Krzęcin 2017-04-06 09:05:52
dokument Zarządzenie nr 14/2017 zmieniające zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Krzęcin w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie 2017-04-06 09:11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2017 roku 2017-03-03 12:01:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2017 rok. 2017-03-10 07:38:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2017 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzęcin- podinspektor ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnianie informacji publicznej. 2017-02-22 14:47:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2017 w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krzęcin Nr XIX/143/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok 2017-02-17 08:22:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2017 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krzęcin 2017-02-16 08:29:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-02-16 09:15:57
dokument Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań zaplanowanych w budżecie Gminy Krzęcin na rok 2017 dotyczących funduszu sołeckiego 2017-02-06 12:59:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2017 roku 2017-02-02 14:30:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2017 rok. 2017-02-08 13:46:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2017 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Krzęcin na 2017 rok. 2017-02-08 13:45:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2017 w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Krzęcinie na 2017 rok. 2017-02-01 14:45:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2017 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-02-08 13:42:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2017 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powieżchni użytkowej lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 2017-02-17 08:44:22