Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

XIX SESJA RADY GMINY - 29 GRUDNIA 2016 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XIX/148/2016 w sprawie upoważnienia wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 2017 2017-01-03 14:13:02
dokument UCHWAŁA NR XIX/147/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/96/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2016-2026 2017-01-03 14:08:40
dokument UCHWAŁA NR XIX/146/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok 2017-01-03 14:14:42
dokument Uchwała Nr XIX/145/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z form wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krzęcin 2017-01-03 14:10:29
dokument Uchwała Nr XIX/144/2016 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krzęcin Nr XIV/113/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin" 2017-01-03 14:06:20
dokument UCHWAŁA NR XIX/143/2016 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 2017-01-03 14:03:58
dokument UCHWAŁA Nr XIX/142/2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Krzęcinie Nr I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2017-01-03 14:11:36