Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w roku 2016

ZARZĄDZENIE NR 16/2016

WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w roku 2016

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16-17, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) i Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 r., ze zmianą w Uchwale Nr XI/91/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 r., zarządza się, co następuje:

§1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 pn. „Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin”.

§2. 1. Wysokość środków zaplanowanych w Budżecie Gminy Krzęcin na rok 2016 na dotacje realizacji zadania w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa wyżej, wynosi 1.500,00 zł.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§3. 1. Powołuję komisję konkursową w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego, o których mowa wyżej, w następującym składzie:

  1. Danuta Tuńska - skarbnik Gminy Krzęcin, przewodnicząca komisji;
  2. Anna Kremer inspektor Urzędu Gminy Krzęcin, członek komisji;
  3. Ryszard Stanisław Przywarty - sekretarz Gminy Krzęcin, członek komisji;
  4. Andrzej Krzysztof Ogonowski – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Krzęcin, członek komisji;
  5. Sandra Żuk – asystent ds. promocji, współpracy zagranicznej i krajowej, kultury, sportu, zdrowia oraz koordynowania współpracy z organizacjami pozarządowymi, członek komisji;
  6. Jolanta Radomiak – radna Gminy Krzęcin, członek komisji.

2. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe w terminie do dnia 5 kwietnia 2016 r., zgodnie z Regulaminem stanowiącym Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Z prac komisji sporządza się protokół, który przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie wójtowi.

§4. Do obsługi prac komisji, o której mowa w §3, wyznacza się Panią Paulinę Wolańską, pracownika Urzędu Gminy Krzęcin.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia -wędkarze.doc (DOC, 207.50Kb) 2016-03-07 13:45:10 253 razy
2 Regulamin komisji konkursowej.doc (DOC, 68.50Kb) 2016-03-07 13:45:10 376 razy
3 oferta na realizację zadania publicznego.doc (DOC, 106.50Kb) 2016-03-07 13:45:10 335 razy
4 Instrukcja wypełnienia oferty na realizację zadania publicznego.doc (DOC, 332.50Kb) 2016-03-07 13:45:10 343 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 07-03-2016 13:45:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 07-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 07-03-2016 13:45:10