Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2016

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 16/2016 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych. 2017-04-20 11:03:24
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 15/2016 w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wynagrodzenie za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku oraz ustalenia regulaminu mediacji 2016-09-15 11:54:48
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13/2016 w sprawie powołania komisji stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin oraz ustalenia regulaminu jej pracy. 2016-09-06 09:28:00
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 12/2016 w sprawie upoważnienia Pani Anny Kremer do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2016-08-30 13:31:53
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 11/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Krzęcin do przyjmowania, przesyłania i niszczenia  2016-09-15 12:21:37
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 10/2016 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2016/2017 2016-06-15 14:44:32
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9/2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonania zadania publicznego przez Fundację "Mała Ina" z siedzibą w Krzęcinie ul. Piaskowa 3 2016-06-15 14:33:56
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 8/2016 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzęcinie pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy 2016-06-15 14:31:58
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 7/2016 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy 2016-06-15 14:30:36
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 6/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury - GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE ZA ROK 2016 2016-06-15 14:28:35
dokument Zarządzenie wewnetrzne nr 5/2016 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2016-06-15 14:25:53
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 4/2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie 2016-03-07 13:00:15
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3/2016 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 2016-03-07 12:58:21
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2016 w sprawie przydziału zadań zaplanowanych w Budżecie Gminy Krzęcin na rok 2016, w tym dotyczących remontów i inwestycji oraz udzielanych dotacji 2016-02-15 08:50:59
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1/2016 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "Zastrzeżone" i "Poufne" 2016-03-07 13:08:01