Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2015

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/2015 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2015-2025 2016-01-12 13:24:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/2015 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Krzęcin na 2016 rok. 2016-01-11 10:40:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/2015 w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Krzęcinie na 2016 rok. 2016-01-11 08:29:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/2015 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-01-11 10:38:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok. 2016-01-12 13:14:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 85/2015 zatwierdzające Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury obowiązujący na 2016 r. 2016-01-12 13:18:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/2015 w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wynagrodzenie za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku Pana Daniela Kamińskiego oraz ustalenia regulaminu mediacji. 2015-12-15 08:31:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 83/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego 2015-12-10 13:36:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok. 2015-12-10 10:33:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 81/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2015-11-18 15:17:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 80/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-11-18 15:16:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok. 2015-11-16 11:48:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok. 2015-11-16 11:49:58
dokument Zarządzenie Nr 77/2015 W sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Krzęcin. 2015-11-16 13:58:17
dokument Zarządzenie Nr 76/2015 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Krzęcin. 2015-11-16 14:00:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 75/2015 zmieniające Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury obowiązujący na 2015 r. 2015-10-19 08:30:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2015 o przystapieniu do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęciniew sprawie Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok. 2015-10-19 08:22:13
dokument Zarządzenie nr 73/2015 w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych 2015-10-08 10:35:55
dokument Zarządzenie nr 72/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-10-05 14:20:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2015 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2015-2023 2015-10-19 10:43:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok. 2015-10-19 10:41:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzęcinie. 2015-09-25 08:29:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2015 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok. 2015-09-25 08:23:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 67/2015 w sprawie sprostowania "innej oczywistej omyłki" w Zarządzeniu nr 63/2015 Wójt Gminy Krzęcin z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 55/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Procedur ustalania i wydatkowania Funduszu sołeckiego w Gminie Krzęcin 2015-09-07 08:52:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok. 2015-09-07 08:50:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 65/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań po II przetargach ustnych zakończonych wynikiem negatywnym 2015-09-01 08:10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2015 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe gminie jednostki organizacyjne 2015-08-25 08:54:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2015 r. w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" 2015-08-18 14:27:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia 55/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Procedur ustalania i wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Krzęcin 2015-08-25 08:46:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum 2015-08-25 08:32:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin 2015-09-30 08:04:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 59 / 2015 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "samodzielne stanowisko pracy ds. informatyzacji oraz ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzęcin". 2015-08-06 13:43:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/ 2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól w Krzęcinie 2015-08-05 13:07:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 57/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok. 2015-08-07 12:22:28
dokument Zarządzenie nr 56/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-08-07 12:07:06
dokument Zarządzenie Nr 55 /2015 w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Procedur ustalania i wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Krzęcin. 2015-07-22 12:04:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2015-08-07 09:51:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014-2024 2015-07-07 13:28:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego 2015-07-07 13:22:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-07-07 13:24:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok. 2015-07-20 11:15:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 48 / 2015 w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzęcinie 2015-06-25 08:16:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia 41/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszy strój historyczny (przebranie) w czasie "Krzęcińskiego Święta Wiatraka" (Sobota, 27 czerwca 2015r.) oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu. 2015-06-29 08:21:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-06-25 08:15:22
dokument Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie. 2015-06-18 09:18:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 45/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań po II przetargach ustnych zakończonych wynikiem negatywnym 2015-06-15 12:54:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/ 2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzęcinie 2015-06-01 09:04:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok. 2015-06-09 12:36:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 42/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego 2015-06-01 07:39:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszy strój historyczny (przebranie) w czasie "Krzęcińskiego Święta wiatraka" (Sobota, 27 czerwca 2015r.) oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu. 2015-06-02 07:53:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2015 rok. 2015-05-21 09:11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2015 w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofert na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi "kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Krzęcin i jednostek organizacyjnych Gminy" 2015-05-21 09:09:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu ?Posesja w kwiatach? oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu. 2015-05-22 09:31:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 37/2015 zmieniające zarządzenie Nr 235/2013 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy 2015-05-14 10:31:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok. 2015-05-12 08:58:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok. 2015-05-12 08:57:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-04-20 14:59:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego 2015-04-14 15:07:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy Krzęcin na 2015 rok. 2015-04-15 15:23:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krzęcin 2015-04-02 08:21:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok. 2015-04-15 15:20:45