Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2016

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2016 zatwierdzające Plan roczny kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury obowiązujący na 2017 r. 2017-01-19 13:40:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/96/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2016-2026. 2017-01-09 13:50:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok. 2017-01-09 13:48:17
dokument Zarządzenie Nr 70/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem?. 2016-12-22 11:54:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Krzęcin w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie 2016-12-22 11:52:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok. 2016-12-21 13:56:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Krzęcin w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 2016-12-09 10:53:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/96/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2016-2026. 2016-12-09 10:50:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 65/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań po II  przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym 2016-12-01 12:35:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok. 2016-12-01 12:31:54
dokument Zarządzenie Nr 63/2016 w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Krzęcin 2016-12-01 12:31:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2016 w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego, uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Krzęcin 2016-12-01 12:31:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 61 /2016 w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 2016-11-23 15:30:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 60/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2016-11-14 12:52:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok. 2016-11-14 12:50:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/96/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2016-2026. 2016-11-14 12:21:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok. 2016-11-14 12:16:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 56/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 123/2010 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego. 2016-11-14 12:12:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2016 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krzęcin 2016-10-26 12:08:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 54/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania  stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2016-10-24 15:21:58
dokument Zarządzenie nr 53/2016 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Krzęcinie oraz wysokości opłat. 2016-10-24 15:20:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/96/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2016-2026. 2016-10-24 09:10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok. 2016-10-24 09:08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2016 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej 2016-09-27 14:32:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 49/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego 2016-09-20 07:48:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2016 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Krzęcin do Spraw Seniorów 2016-09-20 13:09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/96/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2016-2026. 2016-09-20 07:56:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok. 2016-09-20 07:54:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2016 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe gminie jednostki organizacyjne 2016-09-02 14:47:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2016 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok. 2016-09-06 09:29:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2016 r. w ramach Rządowego programu ?Wyprawka szkolna? 2016-08-18 09:55:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/96/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2016-2026. 2016-08-09 07:46:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok. 2016-08-09 07:44:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w II półroczu 2016 roku 2016-07-28 14:27:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w II półroczu 2016 rok 2016-07-04 12:50:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok. 2016-07-05 11:47:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 37/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzęcin, oznaczonej nr ewidencyjnym  578 położonej w miejscowości Granowo 2016-06-07 13:48:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/96/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2016-2026. 2016-06-07 13:46:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok. 2016-06-07 13:44:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 34/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego 2016-05-13 13:54:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok. 2016-05-06 10:41:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego 2016-05-06 10:39:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 31/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 30 grudnia 2015 r. zatwierdzające Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury obowiązujący na 2016 r. 2016-05-06 10:36:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2016 w sprawie zmiany  Zarządzenia nr 20/2016 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 21 marca 2016 r.  w sprawie zmiany Uchwały nr XII/106/2016 Rady Gminy Krzęcin z dnia 03 marca 2016 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2016-2026 2016-04-29 12:54:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok 2016-04-29 12:51:52
dokument Zarządzenie Nr 28/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań zaplanowanych w budżecie Gminy Krzęcin na rok 2016 dotyczących funduszu sołeckiego 2016-04-29 12:49:27
dokument Zarządzenie  nr 27/2016 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Krzęcin 2016-04-25 10:47:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2016-04-11 14:02:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2016 roku 2016-04-06 14:59:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2016-04-06 14:58:19
dokument Zarządzenie nr 23/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego. 2016-04-06 14:33:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok. 2016-04-06 14:14:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 21/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2016-03-29 12:48:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2016 w sprawie zmiany  Uchwały Nr XII/106/2016 Rady Gminy Krzęcin z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2016-2026 2016-03-22 09:21:48
dokument Zarządzenie Nr 19 /2015 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań zaplanowanych w budżecie Gminy Krzęcin na rok 2016 dotyczących funduszu sołeckiego 2016-03-25 10:10:22
dokument Zarządzenie  Nr 18/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie na 2016 r. 2016-03-25 10:05:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok. 2016-03-22 09:19:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w roku 2016 2016-03-07 13:45:10
dokument Zarządzenie  Nr 15/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie do występowania w imieniu Wójta Gminy Krzęcin. 2016-03-07 08:39:48
dokument Zarządzenie  Nr 14/2016 w sprawie wyznaczenia gminnej jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 2016-03-07 08:37:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok. 2016-03-02 09:32:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w I półroczu 2016 roku 2016-02-26 10:10:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2016 roku 2016-02-26 10:08:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 10/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2016-02-24 12:37:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok. 2016-02-22 07:41:13
dokument Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin, na rok szkolny  2016/2017. 2016-02-08 07:44:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok. 2016-02-02 08:24:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w I półroczu 2016 roku 2016-01-28 14:53:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego na 2016 rok 2016-01-28 08:51:19
dokument Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Krzęcin i jednostkach organizacyjnych Gminy Krzęcin" 2016-02-01 10:59:06
dokument Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania  kontroli zarządczej w Gminie Krzęcin (oraz wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Krzęcin) 2016-02-01 10:55:50
dokument Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszą świąteczną dekorację posesji na terenie Gminy Krzęcin 2016-01-07 13:46:19