Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

XI SESJA RADY GMINY - 29 GRUDNIA 2015 R.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XI/96/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2016-2026. 2015-12-30 10:58:40
dokument Uchwała Nr XI/95/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2016. 2015-12-30 11:02:17
dokument UCHWAŁA NR XI/94/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2015-2025. 2015-12-30 11:00:05
dokument UCHWAŁA NR XI/93/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok 2015-12-30 10:54:54
dokument UCHWAŁA NR XI/92/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 2015-12-30 10:43:49
dokument UCHWAŁA NR XI/91/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok 2015-12-30 11:09:44
dokument Uchwała Nr  XI/90/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krzęcin na lata 2015-2021 2015-12-30 10:46:23
dokument UCHWAŁA NR XI/89/2015 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzęcin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzęcin na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" 2015-12-30 10:50:33