Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin

WÓJT GMINY KRZĘCIN

73-231 Krzęcin ul. Tylna 7 (woj. zachodniopomorskie) tel. 95 765 5213

OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Położenie

Powierzchnia w m2

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

w planie

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

( zł)

Minimalne postąpienie

(zł)

1

część działki

191/8

 

Krzęcin

ul. Jeziorna

1000

SZ1C/00029319/5

Plan nieaktualny, w studium dla tego obszaru  przewidziano  funkcję – tereny pod budowę mieszkaniową- projektowaną

30,00

5,00

0,3

Do przetargu zostaną dopuszczone osoby, które wpłacą wadium na wybrana nieruchomość, do kasy Urzędu Gminy - w terminie do 14 stycznia 2016r. do godz. 15.00. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Krzęcinie: GBS Oddział Krzęcin  nr 13835900050000077820000010 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Krzęcinie.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2016r.  o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Krzęcinie przy ul. Tylnej 7 (sala narad

 „U Wójta”). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 procent.

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym.

Wadium, wpłacone przez oferentów, którzy przetargu nie wygrali, zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, a oferentowi, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, kiedy oferent wyłoniony w drodze przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.), w trybie przetargu nieograniczonego.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Organizator przetargu nie przewiduje kosztów związanych z wprowadzaniem dzierżawcy na wydzierżawiany grunt.

Warunki przetargu wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzęcinie oraz opublikowane na stronie internetowej www.krzecin.pl. Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg. Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krzęcinie przy ul. Tylnej 7 pokój nr 1 tel. 957655228

Krzęcin, dnia  11 grudnia 2015 r.                                                                                                                                         

      WÓJT 

Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 11-12-2015 08:02:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 11-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 11-12-2015 08:03:44