Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 19/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzęcin

ZARZĄDZENIE NR  19/2023
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 14 marca 2023r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzęcin

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), uchwały nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 marca 2019r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019r., poz.2639)zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawiam o przeprowadzeniu w terminie od 14 marca 2023r. do 28 marca 2023r. konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin w zakresie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzęcin stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uwagi i opinie o projekcie uchwały, o której mowa w § 1 należy składać na formularzu konsultacyjnym, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Konsultacje będą odbywały się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:
a.    w formie elektronicznej na pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzad@krzecin.pl;
b.    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7  73-231 Krzęcin;
c.    bezpośrednio – poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin.
d.    Formularze konsultacji należy złożyć do dnia 28.03.2023r. do godz. 15.30, decyduje data wpływu do Urzędu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji wraz z jego załącznikami w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Krzęcin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załacznik nr 1 do zarzadzenia nr 19 .docx (DOCX, 17.68Kb) 2023-03-14 15:17:01 55 razy
2 załącznik nr 2 konsultacje_formularz.doc (DOC, 57.00Kb) 2023-03-14 15:17:01 48 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 14-03-2023 15:17:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 14-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 14-03-2023 15:17:01