Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

IX SESJA RADY GMINY - 5 LISTOPADA 2015 R.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR IX/82/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2015-11-06 08:34:08
dokument UCHWAŁA NR IX/81/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2015-2025. 2015-11-09 12:24:15
dokument UCHWAŁA NR IX/80/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok 2015-11-06 08:35:54
dokument UCHWAŁA NR IX/79/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-11-06 08:49:57
dokument UCHWAŁA NR IX/78/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-06 08:44:56
dokument UCHWAŁA NR IX/77/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Krzęcin z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów 2015-11-06 08:38:10
dokument UCHWAŁA NR IX/76/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/178/2013 Rady Gminy Krzęcin z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej 2015-11-06 08:39:40
dokument UCHWAŁA NR IX/75/2015 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok 2015-11-06 08:32:35
dokument UCHWAŁA NR IX/74/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową ?Mielęcin? 2015-11-06 08:52:13
dokument UCHWAŁA NR IX/73/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie 2015-11-06 08:27:45
dokument UCHWAŁA NR IX/72/2015 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Krzęcin na lata 2015 ? 2018" 2015-11-06 08:24:06