Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

XXIV SESJA RADY GMINY - 30 MARCA 2022 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXIV/213/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2022-2034 2022-04-04 10:06:26
dokument UCHWAŁA NR XXIV/212/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-04-04 10:02:22
dokument UCHWAŁA NR XXIV/211/2022 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzęcin środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku 2022-04-04 09:59:21
dokument UCHWAŁA NR XXIV/210/2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020 pn. ?Modernizacja boiska zespołu rekreacyjno-sportowego w Mielęcinie w ramach poprawy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Krzęcin? 2022-04-04 09:58:18
dokument UCHWAŁA NR XXIV/209/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Krzęcin na lata 2022-2025 2022-04-04 09:56:41
dokument UCHWAŁA NR XXIV/208/2022 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce o nr ewid. 330, położonej w obrębie ewidencyjnym Żeńsko 2022-04-04 09:54:49
dokument UCHWAŁA NR XXIV/207/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach 2022-04-04 10:07:57
dokument UCHWAŁA NR XXIV/206/2022 w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2022? 2022-04-05 15:13:34
dokument UCHWAŁA NR XXIV/205/2022 w sprawie udzielenia pomocy ludności cywilnej z terenów Ukrainy 2022-04-05 15:11:21