Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

XXIII SESJA RADY GMINY - 27 STYCZNIA 2022 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXIII/204/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2022-2034 2022-01-31 11:28:31
dokument UCHWAŁA NR XXIII/203/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok 2022-01-31 11:26:27
dokument UCHWAŁA NR XXIII/202/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Objezierze 2022-01-31 11:22:24
dokument UCHWAŁA NR XXIII/201/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Chłopowo 2022-01-31 11:20:31
dokument UCHWAŁA NR XXIII/200/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Słonice 2022-01-31 11:18:08
dokument UCHWAŁA NR XXIII/199/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Nowy Klukom 2022-01-31 11:13:00
dokument UCHWAŁA NR XXIII/198/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Mielęcin 2022-01-31 11:07:45
dokument UCHWAŁA NR XXIII/197/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Granowo 2022-01-31 11:01:47
dokument UCHWAŁA NR XXIII/196/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Krzęcin 2022-01-31 10:53:11
dokument UCHWAŁA NR XXIII/195/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin w obrębie Żeńsko 2022-01-31 10:40:04
dokument UCHWAŁA NR XXIII/194/2022 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2027 2022-01-31 10:20:03
dokument UCHWAŁA NR XXIII/193/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2022-02-01 12:47:33
dokument UCHWAŁA NR XXIII/192/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzęcin na rok 2022 2022-01-31 10:18:17
dokument UCHWAŁA NR XXIII/191/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Krzęcin na rok 2022 2022-01-31 10:16:49
dokument UCHWAŁA NR XXIII/190/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Krzęcin i sprawozdania z pracy Rady Gminy Krzęcin za rok 2021 2022-01-31 10:15:37