Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

XX SESJA RADY GMINY - 23 WRZEŚNIA 2021 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XX/173/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2021-2034 2021-09-28 09:39:26
dokument UCHWAŁA NR XX/172/2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok 2021-09-28 09:19:00
dokument UCHWAŁA NR XX/171/2021 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2021 - 2034 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku 2021-09-28 09:29:34
dokument UCHWAŁA NR XX/170/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2021-09-28 09:49:25
dokument UCHWAŁA NR XX/169/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2021-09-28 09:46:31
dokument UCHWAŁA NR XX/168/2021 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krzęcin 2021-09-28 09:42:10
dokument UCHWAŁA NR XX/167/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzęcin na rok szkolny 2021/2022 2021-09-28 09:40:33
dokument UCHWAŁA NR XX/166/2021 w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzęcin organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 2021-09-28 09:23:09
dokument UCHWAŁA NR XX/165/2021 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krzęcin 2021-09-28 09:25:58
dokument UCHWAŁA NR XX/164/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krzęcin na lata 2021-2024 2021-09-28 09:14:19
dokument UCHWAŁA NR XX/163/2021 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krzęcin Nr XV/132/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 2021-09-28 09:16:14