Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XVIII/153/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR XVIII/153/2021
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 13 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§1. Udziela się w 2021 roku z budżetu Gminy Krzęcin pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
§2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodników w m. Kaszewo w ciągu DW 160”.
§3. Podstawą przekazania pomocy finansowej, o której mowa w §1 będzie porozumienie zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Krzęcin.
§4. Upoważnia się Wójta Gminy Krzęcin do zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim określającego szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej i zasady rozliczenia.
§5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 14-05-2021 12:51:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski 14-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 14-05-2021 12:51:22