Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 8/2021 w sprawie upoważnienia Pani Natalii Dukindorf - referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odbierania od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego oraz powiadamiania go o przekazaniu informacji gospodarczej o ciążących na nim zobowiązaniach do biur informacji gospodarczej , świadczenia wychowawczego, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem? jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia i postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, Karty Dużej Rodziny, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 8/2021
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 14 maja 2021r.
w sprawie upoważnienia Pani Natalii Dukindorf  - referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odbierania od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego oraz powiadamiania go o przekazaniu informacji gospodarczej o ciążących na nim zobowiązaniach do biur informacji gospodarczej , świadczenia wychowawczego, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia i postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, Karty Dużej Rodziny, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1297), art. 4 ust.1 i art. 8a i 8b w zw. z art. 8c ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 808, 875, 1517), art.10 ust.2 w związku z art. 3 pkt.11 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r. poz. 924 t.j.) , art. 20 ust.13 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020r. poz. 1329 ), art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020r. poz. 1348, 2400 z późn. zm.), art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019, poz. 2133 z późn. zm.), art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021, poz. 716 t.j. z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 647/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 maja 2015r. w sprawie wdrożenia i realizacji zadania pn. Zachodniopomorska Karta Seniora w ramach wykonywania Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny”, Wójt Gminy Krzęcin zarządza, co następuje:

§ 1
Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie upoważniam Panią Natalię Dukindorf – referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie do:
1.    prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych , a także do wydawania w tych sprawach decyzji,
2.    prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji,
3.    podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji,
4.    podejmowania działań w sprawach funduszu alimentacyjnego, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji,
5.    przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
6.    prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego,
7.    prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o jednorazowe świadczenia o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
8.    realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,
9.    prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora w zakresie uregulowanym Porozumieniem Partnerskim Nr 2015/III/11/17 zawartym z Województwem Zachodniopomorskim w związku z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny”,
10.    prowadzenia postępowań w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej związanych z przyznaniem dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Upoważnienie nie uprawnia do wydawania decyzji administracyjnych w w/w sprawach,
11.    prowadzenia postępowań w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej związanych z przyznaniem dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne. Upoważnienie nie uprawnia do wydawania decyzji administracyjnych w w/w sprawach.

§ 2
Upoważnienia , o których mowa w § 1 udziela się na czas zatrudnienia Pani Natalii Dukindorf w OPS w Krzęcinie. Upoważnienie wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy z w/w pracownikiem.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie.

§ 4
Zarządzenie obowiązuje od dnia 01 maja 2021r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 14-05-2021 12:40:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski 14-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 14-05-2021 12:40:58