Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

Rzeczoznawca do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz, sprzętu

Wójt Gminy Krzęcin działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania / Dz. U. Nr 142, poz. 1161/ zaprasza osoby zainteresowane funkcją rzeczoznawcy do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz, sprzętu do zgłaszania kandydatur na to stanowisko.
Kandydatem na stanowisko rzeczoznawcy może być osoba, która:
- posiada wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub ukończyła studia podyplomowe
w zakresie związanym z rolnictwem, lub posiada co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub ukończyła co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach rolniczych i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub ukończyła zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym;
- ma miejsce zamieszkania na terenie Gminy Krzęcin;
- złoży wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien posiadać wiedzę praktyczną w tym zakresie.
Z wnioskiem o powołanie na rzeczoznawcę mogą wystąpić również: sołtys, izba rolnicza, związek zawodowy rolników, organizacja społeczno-zawodowa rolników, izba gospodarcza o zasięgu krajowym utworzona np. przez grupy producentów rolnych i ich związki lub też grupa producentów rolnych i ich związek.
Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin, w terminie do 12 kwietnia 2021 roku, do godz. 15:30

Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę powinien zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji, informację o wykształceniu. Do wniosku należy dołączyć: kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym (jeżeli jest wymagane), oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi (jeżeli jest wymagane). Wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.krzecin.pl w zakładce Wnioski do pobrania oraz w sekretariacie i w pok. Nr 2 Urzędu Gminy Krzęcin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr . tel. 95 765 5313 (Maciej Radomiak) lub w pok. Nr 13 Urzędu Gminy w Krzęcinie.


                            Z wyrazami szacunku


                     WÓJT

dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 załączniki.doc (DOC, 29.50Kb) 2021-04-12 09:24:12 21 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 12-04-2021 09:24:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 12-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 12-04-2021 09:24:12