Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2021

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 15/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 2022-01-19 10:19:17
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 14/2021 w sprawie zatwierdzenia aneksu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Krzęcinie na rok szkolny 2021/2022 2021-11-22 12:38:45
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13/2021 w sprawie wprowadzenia ?Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? 2021-11-30 08:11:42
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 12/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży drewna 2021-11-08 14:50:57
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 11/2021 w sprawie: powołania komisji do wyłonienia wykonawcy zadania ?Wykonanie opinii dotyczącej oszacowania wartości rynkowej farmy wiatrowej na potrzeby określenia podatku od nieruchomości za 2017r.? 2021-11-08 14:49:37
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 10/2021 w sprawie przydziału lokali socjalnych znajdujących się w Przybysławiu 4b/2 i 4b/3 oraz upoważnienia kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej I Ochrony Środowiska w Krzęcinie do zawarcia umowy najmu 2021-10-28 13:50:54
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE ZA ROK 2020 2021-06-21 13:30:00
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 8/2021 w sprawie upoważnienia Pani Natalii Dukindorf - referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odbierania od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego oraz powiadamiania go o przekazaniu informacji gospodarczej o ciążących na nim zobowiązaniach do biur informacji gospodarczej , świadczenia wychowawczego, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem? jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia i postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, Karty Dużej Rodziny, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora. 2021-05-14 12:40:58
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 7/2021 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Krzęcinie na rok szkolny 2021/2022 2021-05-11 13:42:17
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2021 w sprawie powołania komisji stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin oraz ustalenia regulaminu jej pracy. 2021-05-04 10:36:41
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 4/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2021-04-16 14:23:13
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3/2021 w sprawie przekazania w administrowanie dla Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie zespołów rekreacyjnych, boisk wielofunkcyjnych oraz placów zabaw 2021-04-16 14:43:11
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2021 w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2021-04-16 14:41:27
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1/2021 w sprawie powołania zespołu ds. "Raportu o stanie Gminy Krzęcin za 2020r." 2021-01-26 07:48:29