Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 45/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2020 roku.

ZARZĄDZENIE NR 45/2020
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2020 roku.

Na podstawie Art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz . 506) oraz art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 2h i art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz w związku z Uchwałą nr IX/85/2019 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku, rozstrzygam konkurs zgodnie z ust. 2, niniejszego zarządzenia.
2.    Do realizacji zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej” wybieram:
1) Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji
      w rozgrywkach ligowych i turniejach:
a) Gminny Klub Sportowy „KLON” Krzęcin z siedzibą w Krzęcinie i przeznaczam na  wsparcie zadania dotację w wysokości 12.500,00 zł;
b) Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Granowo z siedzibą w Granowie i przeznaczam na wsparcie zadania dotację w wysokości 8.000,00 zł;
c) Klub Sportowy „Orzeł” Żeńsko z siedzibą w Żeńsku i przeznaczam na wsparcie zadania dotację w wysokości 8.000,00 zł.

§ 2. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Krzęcin a oferentem.

 § 3. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie pod adresem www.bip.krzecin.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Krzęcin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 17-07-2020 12:35:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 17-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 17-07-2020 12:35:52