Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2020

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 18/ 2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2020-12-03 09:32:11
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 17/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Krzęcin 2020-11-02 15:40:50
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 16/2020 w sprawie powołania komisji stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin oraz ustalenia regulaminu jej pracy 2020-11-12 10:31:28
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 15/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Krzęcin 2021-01-19 14:34:19
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 14/2020 w sprawie powołania komisji do wyboru instytucji finansowej obsługującej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 2020-10-16 07:50:40
dokument Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr 20/2017 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 23 października 2017r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do obsługi projektu Nr umowy: RPZP.08.02.00-32-K002/17-00 pod nazwą "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" realizowanego przez Gminę Krzęcin 2020-09-01 09:20:07
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 12/2020 w sprawie zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Krzęcinie na rok szkolny 2020/2021 2020-09-01 09:17:38
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 11/2020 w sprawie upoważnienia Pani Natalii Dukindorf (na czas zastępstwa choroby pracownika Karoliny Stefańczyk) -referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odbierania od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego oraz powiadamiania go o przekazaniu informacji gospodarczej o ciążących na nim zobowiązaniach do biur informacji gospodarczej, świadczenia wychowawczego, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem" jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia i postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2020-09-01 09:10:38
dokument Zarządzenie Wewnętrzne nr 10/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2016 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 2020-06-19 13:20:05
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9A/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 2021-02-01 10:06:29
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9/2020 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Krzęcinie na rok szkolny 2020/2021 2020-05-13 09:59:51
dokument Zarządzenie Wewnętrzne 8/2020 zmieniające Zarządzenie wew. nr 13.2016 z dnia 30 sierpnia 2019 w sprawie powołania komisji stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin oraz ustalenia regulaminu jej pracy. 2020-06-19 13:32:29
dokument Zarządzenie Wewnętrzne nr 7/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury 2020-06-19 13:28:27
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 6 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Krzęcin 2020-03-25 12:18:33
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5 w sprawie udzielenia upoważnień dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie 2020-03-25 12:17:46
dokument Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2020 w sprawie: punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) 2020-02-20 14:44:23
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3/2020 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Krzęcinie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2020-02-20 14:47:23
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2020 w sprawie powołania zespołu ds. "Raportu o stanie Gminy Krzęcin za 2019r." 2020-01-23 12:41:48
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2020 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Krzęcin. 2020-01-23 09:07:38