Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2020

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2020-2034 2021-01-11 08:00:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok 2021-01-11 07:58:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 73/2020 zatwierdzające Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Krzęcin, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury obowiązujący na 2021 r. 2021-01-19 11:32:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 72/2020 w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 2020-12-14 09:17:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok 2020-12-10 08:56:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 70/2020 w sprawie ustalenia terminu przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin w roku szkolnym 2020/2021. 2020-11-16 11:00:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok 2020-11-16 10:58:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2020 roku. 2020-10-29 14:55:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2020 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2020 roku 2020-10-29 14:54:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok 2020-10-29 14:50:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 65/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-10-29 14:45:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2020 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat powstałych w rolnictwie w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Krzęcin. 2020-10-29 14:43:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 63/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2020-10-21 15:07:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 62/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia komunalnego 2020-10-21 15:04:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzęcin 2020-10-20 13:30:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 2020-10-19 14:52:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2020 roku 2020-10-02 12:09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 58a/2020 w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie 2020-10-19 14:27:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności oraz powołania zespołu ds. dostępności 2020-10-07 08:44:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok 2020-10-08 07:45:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/2020 w sprawie ustalenia planu finansowego na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Krzęcin dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-10-07 09:01:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 55/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2020-10-07 08:53:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Krzęcin do Spraw Seniorów 2020-09-01 14:15:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok 2020-09-01 14:14:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2020 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie, ul. Szkolna 2. 2020-08-28 14:41:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2020 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. inwestycji, rolnictwa, dróg i gospodarki nieruchomościami. 2020-08-28 14:23:37
dokument Zarządzenie Nr 50/2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe Gminie jednostki organizacyjne 2020-09-01 08:47:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2020 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Krzęcinie 2020-09-01 09:08:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2020 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Krzęcinie 2020-08-11 12:10:54
dokument Zarządzenie nr 47/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego Gminy Krzęcin 2020-09-01 14:57:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok 2020-10-07 09:03:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2020 roku. 2020-07-17 12:35:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok 2020-07-08 14:13:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2020-2034 2020-07-07 14:33:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok 2020-07-07 14:31:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2020 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Krzęcin 2020-06-29 14:47:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2020 roku 2020-06-24 13:42:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2020-2034 2020-06-24 11:02:39
dokument Zarządzenie 37/2020 w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzących przez Gminę Krzęcin 2020-06-19 13:17:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2020 WÓJTA GMINY KRZĘCIN w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze zamiany 2020-06-10 14:33:08
dokument Zarządzenie nr 35/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Krzęcinie do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania 2020-09-01 09:05:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2020 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Krzęcin 2020-06-03 15:25:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok 2020-06-03 15:23:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi i głównemu księgowemu samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Krzęcin. 2020-06-03 15:23:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2020 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Krzęcinie w roku 2020 w zamian za święta przypadające w sobotę. 2020-05-29 11:22:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2020 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynkach Urzędu Gminy w Krzęcinie" 2020-06-01 10:11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2020 w sprawie uchylenia części Zarządzenia Nr 21/2020 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok 2020-05-13 11:04:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2020 w sprawie zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych 2020-05-06 14:27:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2020 w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzęcin 2020-05-06 14:23:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok 2020-05-06 14:15:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 25/2020 w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Krzęcin na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2 2020-05-06 14:12:49
dokument Zarządzenie nr 24/2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie 2020-04-29 12:04:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok 2020-04-29 09:19:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2020 w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2020 roku 2020-04-02 11:07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok 2020-04-08 08:04:41
dokument Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzęcin 2020-04-29 12:08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2020 roku. 2020-03-12 14:25:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących upoważnienia Kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-03-05 14:54:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących postanowienia o odbieraniu w Gminie Krzęcin odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2020-03-05 14:38:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2020 w sprawie przyjęcia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Granowo na rzecz Gminy Krzęcin w celu uregulowania prawa własności gruntu zajętego pod budynek Szkoły Podstawowej w Granowie oraz urządzenia drogi gminnej. 2020-03-03 15:05:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2020 w sprawie wprowadzenia Procedury wewnętrznej w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) 2020-03-09 09:13:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok 2020-03-09 09:12:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 2020-02-26 14:02:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2020 roku 2020-02-26 14:00:47
dokument Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu wójta podczas jego nieobecności 2020-02-07 08:52:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2020 roku 2020-02-04 12:04:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2020 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzęcin 2020-02-21 12:15:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2020 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2020 rok 2020-02-05 15:03:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2020 w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju 2020-02-04 14:07:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 2020-01-29 15:26:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Krzęcin na lata 2020 - 2022" 2020-01-16 13:49:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2020-2034 2020-01-23 10:13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2020 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Krzęcin na 2020 rok 2020-01-23 10:10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2020 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2020 rok 2020-01-23 09:45:22