Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR IX/97/2019 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krzęcin w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Krzęcin

UCHWAŁA NR IX/97/2019
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krzęcin w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Krzęcin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1.Uchyla się uchwałę nr VII/67/2019 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. poz.5128).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 18-11-2019 10:07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominik Szymczykowski 18-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 18-11-2019 10:07:45