Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

VII SESJA RADY GMINY - 18 WRZEŚNIA 2019 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR VII/76/2019 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2019-2033 2019-09-20 13:53:07
dokument UCHWAŁA NR VII/75/2019 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2019-09-20 13:50:05
dokument UCHWAŁA NR VII/74/2019 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2019-09-20 13:48:49
dokument UCHWAŁA NR VII/73/2019 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 18 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-09-20 13:45:58
dokument UCHWAŁA NR VII/72/2019 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-09-20 13:44:32
dokument Uchwała Nr VII/71/2019 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej staży pożarnej 2019-09-20 13:43:13
dokument UCHWAŁA NR VII/70/2019 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 18 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin 2019-09-20 13:41:57
dokument UCHWAŁA NR VII/ 69 /2019 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin 2019-09-20 13:40:53
dokument UCHWAŁA NR VII/ 68 /2019 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 18 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Krzęcin 2019-09-20 13:39:40
dokument UCHWAŁA NR VII/67/2019 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 18 września 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2019-09-20 13:38:49
dokument UCHWAŁA NR VII/66/2019 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2019-09-20 13:38:03
dokument UCHWAŁA NR VII/65/2019 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2019-09-20 13:36:52
dokument UCHWAŁA NR VII/64/2019 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-09-20 13:35:43
dokument UCHWAŁA NR VII/63/2019 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-09-20 13:34:07
dokument UCHWAŁA NR VII/62/2019 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin 2019-09-20 13:32:22
dokument UCHWAŁA NR VII/61/2019 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 18 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie 2019-09-20 13:30:44
dokument UCHWAŁA NR VII/60/2019 RADY GMINY KRZĘCIN z dnia 18 września 2019 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2019 ? 2033 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku 2019-09-20 13:28:22