Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

VI SESJA RADY GMINY - 13 CZERWCA 2019 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR VI/59/2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie na kadencję 2020- 2023 2019-06-18 11:06:46
dokument UCHWAŁA NR VI/58/2019 w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin, od dnia 1 września 2019 roku 2019-06-18 11:05:17
dokument UCHWAŁA NR VI/57/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2019-2033 2019-06-18 11:03:15
dokument UCHWAŁA NR VI/56/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2019-06-18 11:01:19
dokument UCHWAŁA NR VI/55/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Krzęcin Nr IV/43/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2019-06-18 10:59:33
dokument UCHWAŁA NR VI/54/2019 w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego 2019-06-18 10:57:54
dokument UCHWAŁA NR VI/53/2019 w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 31 grudnia 2019 r. 2019-06-18 10:55:43
dokument Uchwała NR VI/52/2019 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Krzęcin zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-06-18 10:53:54
dokument UCHWAŁA NR VI/51/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzęcin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2019-06-18 10:47:37
dokument UCHWAŁA NR VI/50/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2018 rok 2019-06-18 10:40:35
dokument UCHWAŁA NR VI/49/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzęcin 2019-06-18 10:39:31