Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

IV SESJA RADY GMINY - 29 MARCA 2019 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR IV/46/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-04-03 13:31:13
dokument UCHWAŁA NR IV/45/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2019-2033 2019-04-03 13:29:36
dokument UCHWAŁA NR IV/44/2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok 2019-04-03 13:27:17
dokument UCHWAŁA NR IV/43/ 2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2019-04-03 13:25:22
dokument UCHWAŁA NR IV/42/2019 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzęcin środków stanowiących fundusz sołecki w 2020 roku 2019-04-03 13:23:37
dokument UCHWAŁA NR IV/41/2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krzęcinie poprzez likwidację jej Filii w Granowie. 2019-04-03 13:22:15
dokument UCHWAŁA NR IV/40/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 2019-04-03 13:20:40
dokument UCHWAŁA NR IV/39/2019 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Choszczeńskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Choszczeński Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno ? Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie. 2019-04-03 13:18:53
dokument UCHWAŁA NR IV/38/2019 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2019" 2019-04-03 13:17:16
dokument UCHWAŁA NR IV/37/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krzęcin Nr II/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2019-04-03 13:15:48
dokument UCHWAŁA NR IV/36/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-04-03 13:13:11
dokument UCHWAŁA NR IV/35/2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin 2019-04-03 13:10:43