Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2019

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 15/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu arkusza organizacyjnego szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2019/2020 2020-01-08 09:08:27
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 14/2019 w sprawie organizacji stałego dyżuru wójta na czas zewnętrzenego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2020-01-03 13:24:44
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13/2019 w spawie nadania medalu "Zasłużony dla Gminy Krzęcin" 2020-01-03 13:21:34
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 12/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu organizacyjnego szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2019/2020 2020-01-03 13:14:14
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 11/2019 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 2020-01-03 13:12:16
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 10/2019 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 2020-01-03 13:10:41
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9/2019 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 2019-08-20 11:09:10
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 8/2019 w sprawie udzielenia kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie pełnomocnictwa do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych dotyczących sportu, kultury, rekreacji i turystyki w związku z §11 ust.5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2019-08-20 11:10:33
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 7/2019 w sprawie udzielenia kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych 2019-08-20 11:11:52
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 6/2019 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Krzęcin do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników 2019-08-20 11:07:23
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych w budowie związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie 2019-06-05 11:04:01
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury - GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE ZA ROK 2018 2019-04-02 14:48:36
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Krzęcin 2019-08-20 11:13:23
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu arkusza organizacyjnego szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok szkolny 2018/2019 2019-02-15 13:53:20