Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

VI SESJA RADY GMINY - 18 CZERWCA 2015 R.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr VI/50/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2015-2023. 2015-06-22 14:36:51
dokument UCHWAŁA NR VI/49/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2015 rok 2015-06-22 14:35:10
dokument UCHWAŁA NR VI /48/ 2015 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Krzęcin z tytułu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za rok 2014 2015-06-22 15:19:35
dokument UCHWAŁA NR VI/47/ 2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-22 15:17:40
dokument UCHWAŁA Nr VI/46/2015 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy w Krzęcinie 2015-06-22 15:15:38
dokument UCHWAŁA NR VI/45/2015 sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2015-06-22 15:14:33
dokument Uchwała Nr VI/44/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Kaszewo, Rakowo, Objezierze i Krzęcin 2015-06-22 15:12:24
dokument UCHWAŁA NR VI/43/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin 2015-06-22 15:07:25
dokument UCHWAŁA NR VI/42/2015 zmieniająca uchwałę Nr XXI/125/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-06-22 14:40:49
dokument UCHWAŁA NR VI/41/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2015? 2015-06-22 14:39:02