Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XXXV/248/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

UCHWAŁA NR XXXV/248/2018
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się długoterminowy kredyt konsolidacyjny do wysokości 6 410 919,00 złotych (słownie: sześć milinów czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych) przeznaczony na całkowitą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 5 793 711,00 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 617 208,00 zł.

§ 2. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1, będą wpływy z dochodów własnych Gminy. Spłata kredytu nastąpi w latach 2022 – 2032.

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją  wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin, którego upoważnia się do dokonywania wszelkich czynności związanych z podpisaniem umowy oraz dokonaniem innych czynności związanych z zaciągnięciem kredytu.
        
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 28-09-2018 10:29:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski 28-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 28-09-2018 10:29:38