Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XXXV/250/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018-2028

UCHWAŁA NR XXXV/250/2018
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018-2028


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1.   W uchwale nr XXXIV/246/2018 Rady Gminy Krzęcin z dnia 3 września 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018 – 2028 wprowadza się następujące zmiany:
1.    wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej z 2028 roku do roku 2032;
2.    zmienia się nazwę załącznika nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin na lata 2018 – 2032”;
3.    załącznik nr 1 do uchwały – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin na lata 2018 – 2032” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
4.    załącznik nr 2 do uchwały – „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018 – 2032” – otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
5.    załącznik nr 3 do uchwały – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018 – 2032” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 2.   Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1)    związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
2)    z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Krzęcin do przekazania uprawnień do zaciągania
zobowiązań o których mowa  w § 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.
§ 5.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zał. nr 1 do WPF z 26.09.2018.pdf (PDF, 3.11Mb) 2018-09-28 10:21:14 192 razy
2 Zał. Nr 2. Objaśnienia 2.s.doc (DOC, 69.50Kb) 2018-09-28 10:21:14 151 razy
3 Zał. nr 3 do WPF z 26.09.2018.pdf (PDF, 166.26Kb) 2018-09-28 10:21:14 146 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 28-09-2018 10:21:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski 28-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 28-09-2018 10:21:14