Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XXXIII/239/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018-2032.

UCHWAŁA Nr XXXIII/239/2018

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018-2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077, ze zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzęcin na lata 2018 - 2032  stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
o której   mowa w § 1 stanowiące 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwala się  planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Krzęcin w latach 2018 - 2032 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4.  Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

  1. związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
    niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Krzęcin do przekazania uprawnień do zaciągania
zobowiązań o których mowa  w § 4 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§6.   Traci moc uchwała Nr XXVII/202/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2017-2028 wraz
z późniejszymi zmianami.

§ 7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 8.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zał. nr 1 do uchwały WPF nr XXXIII-239-2018 z dnia 12.07.2018 r..pdf (PDF, 3.19Mb) 2018-07-16 13:46:41 201 razy
2 Zał. nr 2 - WPF na lata 2018-2032.docx (DOCX, 33.97Kb) 2018-07-16 13:46:41 225 razy
3 zał. nr 3 do uchwały WPF nr XXXIII-239-2018 z dnia 12.07.2018 r..pdf (PDF, 127.92Kb) 2018-07-16 13:46:41 205 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kusal 16-07-2018 13:46:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 16-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kusal 16-07-2018 13:56:39