Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

UCHWAŁA NR XXXIII/236/2018 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krzęcin

UCHWAŁA NR XXXIII/236/2018

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 12 lipca 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.) oraz art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) w związku z § 2 Uchwały Nr XXXV/175/2006 Rady Gminy Krzęcin z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 88, poz.1609) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§1.1. Przyznaje się dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków:

  1. Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krzęcinie na prace przy Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żeńsku (nr w rejestrze zabytków: A-640 (d. 166) - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
  2. Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chłopowie na prace przy Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie (nr w rejestrze zabytków: A-630 (d. 401)

-10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

  1. Parafii Rzymsko-Katolickiej w Raduniu na prace przy Kościele pw. Św. Piotra i Św. Pawła Nowym Klukomiu (nr w rejestrze zabytków: A-662 (d. 285) - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
  2. Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zieleniewie na prace przy Kościele pw. Św. Trójcy w Rakowie (nr w rejestrze zabytków:A-634 (d. 320) - 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
  1. Środki na udzielenie dotacji celowych, o, których mowa w ust.1, zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 r., przyjętym Uchwałą Nr XXVI1/201/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2018,

w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

  1. Szczegółowe zasady rozliczenia dotacji, o której mowa w §1 zostaną określone w umowie dotacji zawartej z wnioskodawcą.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy Krzęcin.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kusal 16-07-2018 13:29:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 16-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 24-07-2018 07:48:49