Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

XXXII SESJA RADY GMINY - 21 CZERWCA 2018 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXXII/235/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin 2018-06-25 11:59:13
dokument UCHWAŁA NR XXXII/234/2018 w sprawie nadania imienia boisku sportowemu w Żeńsku. 2018-06-25 12:10:25
dokument UCHWAŁA NR XXXII/233/2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych w miejscowości Rakowo 2018-06-25 12:06:48
dokument UCHWAŁA NR XXXII/232/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzęcin 2018-06-25 12:02:48
dokument UCHWAŁA NR XXXII/231/2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krzęcin Nr XXVII/198/2017 z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 2018-06-25 12:01:20
dokument UCHWAŁA NR XXXII/230/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Gminy Krzęcin 2018-06-25 11:56:42
dokument UCHWAŁA NR XXXII/229/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Gminy Krzęcin 2018-06-25 11:54:41
dokument UCHWAŁA NR XXXII/228/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/202/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018-2028. 2018-06-25 11:52:12
dokument UCHWAŁA NR XXXII/227/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok 2018-06-25 11:49:23
dokument UCHWAŁA NR XXXII/226/2018 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzęcin z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 2018-06-25 12:17:27
dokument UCHWAŁA NR XXXII/225/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2017 rok 2018-06-25 12:15:41
dokument UCHWAŁA NR XXXII/224/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krzęcin 2018-06-25 12:12:06