Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

XXX SESJA RADY GMINY - 29 MARCA 2018 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXX/219/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/202/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2018-2028. 2018-03-30 12:11:51
dokument UCHWAŁA NR XXX/218/2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 rok 2018-03-30 12:09:36
dokument UCHWAŁA NR XXX/217/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzęcin 2018-03-30 12:08:28
dokument UCHWAŁA NR XXX/216/2018 w sprawie podziału Gminy Krzęcin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-03-30 12:04:31
dokument UCHWAŁA NR XXX/215/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2018 2018-03-30 11:59:40
dokument Uchwała Nr XXX/214/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina Krzęcin jest organem prowadzącym, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony 2018-03-30 11:50:12
dokument Uchwała Nr XXX/213/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z form wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. 2018-03-30 11:34:51