Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 14/2018 w sprawie upoważnienia Pani Karoliny Stefańczyk - referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odbierania od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego oraz powiadamiania go o przekazaniu informacji gospodarczej o ciążących na nim zobowiązaniach do biur informacji gospodarczej, świadczenia wychowawczego, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem? jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia i postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2018-12-04 13:31:54
dokument Zarządzenie wewnętrzne 13/2018 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 2018-12-18 08:27:05
dokument Zarządzenie wewnętrzne nr 12/2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu arkusza organizacyjnego szkół, dla których organem prowadzącym jest Gminy Krzęcin, na rok szkolny 2018/2019 2018-12-18 08:25:37
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 11/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Krzęcin 2018-10-05 12:49:33
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 10/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2018-09-26 11:16:51
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 9/2018 WÓJTA GMINY KRZĘCIN z dnia 21 września 2018 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Krzęcina wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej. 2018-09-21 13:20:13
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 8/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Krzęcin dla stanowiska: Inspektor ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej i ochrony środowiska. 2018-06-15 14:24:47
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 7/2018 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Krzęcin. 2018-05-30 07:54:12
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 6/2018 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkół, dla których organem prowadzącym jest Gminy Krzęcin, na rok szkolny 2018/2019 2018-05-15 15:05:24
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie 2018-05-11 10:21:16
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 4/2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego szkół, dla których organem prowadzącym jest Gminy Krzęcin, na rok szkolny 2017/2018 2018-05-11 10:19:07
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury - GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KRZĘCINIE ZA ROK 2017 2018-03-29 13:43:22
dokument ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Krzęcin 2018-03-29 13:49:09
dokument Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2018 w sprawie ostatecznej akceptacji przydziału lokalu socjalnego oraz opoważnienia kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochorny Środowiska w Krzęcinie do zawarcia umowy najmu 2018-02-02 09:41:18