Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 o przystąpieniu do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzęcin na lata 2017-2023.

ZARZĄDZENIE NR 5/2018
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 16 stycznia 2018 r.

o przystąpieniu do  konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzęcin na lata 2017 - 2023.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 29 kwietnia  2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin, zarządzam:
§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzęcin na lata 2017-2023 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia w formie:
1) zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia, w terminie od 23 stycznia 2018r. do 29 stycznia 2018r.  (do godz. 15.30).
2) zbierania uwag ustnych od 23 stycznia 2018r. do 29 stycznia 2018r., (do godz. 15.30), w Urzędzie Gminy Krzęcin (pok. nr 13), ul. Tylna 7, w godzinach pracy Urzędu.
§ 2. Informacja o podjęciu konsultacji wraz z projektem uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzęcin na lata 2017 - 2023 wraz z formularzem, zostaną zamieszczone na stronach: www.krzecin.pl, www.bip.krzecin.pl. Ogłoszenie o konsultacjach zostanie również wywieszone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie a formularz będzie do pobrania w Sekretariacie Urzędu.

§ 3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 23 stycznia 2018 r. do 29 stycznia 2018 r.
§ 4. Miejscem składania formularzy jest Urząd Gminy w Krzęcinie, tj:
1.    sekretariat,
2.    pokój nr 13.
Formularze można również  przesłać pocztą elektroniczną na adres: e-mail: urzad@krzecin.pl
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się  pracownikowi ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej Panu Dariuszowi Kusalowi.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

  Wójt Gminy Krzęcin

Bogdan Wojciech Brzustowicz

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 2 - Obwieszczenie (aktualne).pdf (PDF, 595.80Kb) 2018-01-22 11:38:26 197 razy
2 Załącznik_nr 1_Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzecin v 17.01.2018.doc (DOC, 2.07Mb) 2018-01-18 11:18:29 246 razy
3 zalacznik_nr_2_obwieszczenie.doc (DOC, 27.00Kb) 2018-01-18 11:18:29 184 razy
4 zalacznik_nr_3_formularz.doc (DOC, 39.50Kb) 2018-01-18 11:18:29 161 razy
5 Projekt uchwały.pdf (PDF, 45.83Kb) 2018-01-18 11:18:29 150 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 18-01-2018 11:18:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 18-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 22-01-2018 11:38:26