Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 56/2017
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2017 roku

Na podstawie Art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 2h i art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XIX/143/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 r., ze zmianą w uchwale Nr XXI/157/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 16 marca 2017r. zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 29 września 2017 r., zmienionym zarządzeniem Nr 51/2017 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 6 października 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 rok, rozstrzygam konkurs zgodnie z ust. 2, niniejszego zarządzenia. 
2. Do realizacji zadania pod nazwą „Organizacja czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym oraz upowszechnianie wiedzy i jej praktycznego stosowania wśród osób starszych” wybieram: 
a)    Stowarzyszenie Razem dla Gminy Krzęcin z siedzibą w Krzęcinie i przeznaczam na wsparcie zadania dotację w wysokości 4.000,00 zł;
b)    Ochotnicza Straż Pożarna Krzęcin z siedzibą w Krzęcinie i przeznaczam na wsparcie zadania dotację w wysokości 2.000,00 zł;
c) Stowarzyszenie Aktywny Senior Chłopowo z siedzibą w Chłopowie i przeznaczam na wsparcie zadania dotację w wysokości 2.000,00 zł;

§ 2. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Krzęcin a oferentem.

§ 3. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie pod adresem www.bip.krzecin.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Krzęcin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 27-10-2017 10:30:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 27-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 27-10-2017 10:31:44