Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
GMINA KRZĘCIN

ZARZĄDZENIE NR 5/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 5/2021
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 15 stycznia 2021r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały nr IV/35/2019 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 marca 2019r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin (Dz. Urz. Woj. Zach. Z 2019r., poz.2639) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawiam o przeprowadzeniu w terminie od 15 do 25 stycznia 2021r. konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin w zakresie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uwagi i opinie o projekcie uchwały, o której mowa w § 1 należy składać na formularzu konsultacyjnym, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1 Konsultacje będą odbywały się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:
      a)    w formie elektronicznej na pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzad@krzecin.pl;
      b)    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7  73-231 Krzęcin;
      c)    bezpośrednio – poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin.

2.    Formularze konsultacji należy złożyć do dnia 25.01.2021r. do godz. 15.30, decyduje data wpływu do Urzędu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji wraz z jego załącznikami w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Krzęcin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal1-zarz5.doc (DOC, 94.50Kb) 2021-01-15 12:12:47 12 razy
2 zal2-zarz5.docx (DOCX, 25.92Kb) 2021-01-15 12:12:47 7 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominik Szymczykowski 15-01-2021 12:12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz 15-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Dominik Szymczykowski 15-01-2021 12:12:47